Contents

« Sheal Shealtiel Sheariah »

Shealtiel

(asked of God), father of Zerubbabel. (Ezra 3:2,8; 5:2; Nehemiah 12:1; Haggai 1:1,12,14; 2:2,23) (B.C. about 580.)

« Sheal Shealtiel Sheariah »
VIEWNAME is workSection