Contents

« Prev Index of the Original Welsh First-lines Next »
36

INDEX
Of the Original Welsh First-lines, corresponding to the order of
the Translations.

I. Canu wnaf am gariad Iesu 1
II. Coronwyd, do, Iachawdwr byd 1
III. Iesu ydyw fy Nghreawdwr 2
IV. Pwy wela’i o Edom yn dôd 5
V. Yn Eden, cofiaf hyny byth 5
VI. (English Original) 6
VII. (English Original) 7
VIII. Yn y dyfroedd mawr a’r tonau 7
IX. Am graig i adeiladu 8
X. Ar dymhorau o ofidiau 9
XI. Llefwch, genhadon Duw o hyd 9
XII, Dyma babell y cyfarfod 10
XIII. Angylion dont yn gysson 10
XIV. Cofia f’ enaid cyn it’ dreulio 11
XV. O’r fath wagedd, fath ffolineb 11
XVI. Fy enaid llwythog, euog i 12
XVII. Chwilio bum y greadigaeth 13
XVIII. Ffowch deganau gwael y ddaear 13
XIX. Anweledig rwy’n dy garu 14
XX. Rhyfedd na buaswn ’nawr 14
XXI. O clyw fy ngwaedd, a gwêl fy ngwedd 15
XXII. Os gwelir fi, bechadur 15
XXIII. Dysg fi dewi megys Aaron 16
XXIV. P’odd y galla’i ddweud sydd ynwyf 17
XXV. (English Original) 17
XXVI. A raid i gystudd garw’r groes 18
XXVII. Mae Crist a’i wradwyddiadau 18
XXVIII. Mi feddyliais yn y boreu 18
XXIX. Mi dreuliaf weddill dyddiau f’ oes 19
XXX. Draw, draw ar y cefnfor 20
XXXI. O Iesu’m ffrynd a’m prynwr drud 20
XXXII. Fy ngweddi dôs i’r nêf 20
XXXIII. Pererin wyf i’r Ganaan fry 21
XXXIV. Pe cawn adenydd boreu wawr 21
XXXV. Dysgwyl ’rwyf ar hyd yr hir nos 22
XXXVI. ’Rwy’n edrych dros y bryniau pell 22
XXXVII (English Original) 23
XXXVIII. Darfydded sôn am bob ymryson mwy 24
XXXIX. Ymlaen, ymlaen, chwi filwyr Duw 24
XL. Efengyl yr Oen 24
XLI. Pob llwyth ac iaith ddaw yn gytun 24
XLII. Gosod babell yn ngwlad Gosen 25
XLIII. Yn nhŷ fy Nuw, lle tawel, llawn o hedd 25
XLIV, ’Rhwn sy’n peri’r mellt i hedeg 26
XLV. O na bai fy mhen yn ddyfroedd 26
XLVI. Achub Sion er dy glôd 26
XLVII. At holl dylwythau’r ddaear 27
XLVIII. Ni pheri ddim yn hir 27
XLIX. Ar bellderau tragwyddoldeb 27
L. (i.) Eisteddai teithiwr blin 28
(ii.) Ar lan yr Iorddonen 28
LI. Daw dydd o brysur bwyso 29
LII. Clywch, clywch tebygaf clywaf lais 30
LIII. Wele’n dyfod ar y cwmwl 30
LIV. Rwy’n morio tua chartre’m Nêr 31
LV. Torf o’mrodyr sydd yn gorwedd 31
LVI. Fy phiol yma sydd yn llawn 32
LVII. Mi wela fyrdd dan sêl 33
LVIII. Dechreu canu, dechreu canmol 33
LIX. Dyn dyeithr ydwyf yma 33
LX. Os oes rhyw ddadl hyfryd 35
« Prev Index of the Original Welsh First-lines Next »
VIEWNAME is workSection