Contents

« Prev Appendix II. Facsimiles of the Oldest MSS. of the… Next »
603

APPENDIX II.


Facsimiles of the Oldest Manuscripts of the Athanasian Creed and the Apostles' Creed.

We present here a reproduction, on a small scale, of the Athanasian Creed and the Apostles' Creed from the Utrecht Psalter, which was brought prominently to light in 1873, in connection with the Anglican controversy on the Athanasian Creed, and photographed in London, 1875. See Vol. I, p. 37, note, and Vol. II., pp. 66–71. It is the oldest copy known of these important documents. Between the two is a rude picture of the last judgment, which could not be well reproduced, and is unnecessary for our purpose.

The Athanasian Creed.

incipitfidescatho

ljcaco

 

Quicuquevult

unaestdivinitasae

similiteromnipotens

salvusesseanteomnia

qualisgloriacoaet

pater/omnipotensfi

opusestutteneatcatho

namaiestas;

liusomnipotensetspsscs

          licamfidem; qualispatertalisfilius Ettaminnontresomni
quamnisiquisqueinte         talisetspiritusscs;         potetentessedunusomps/
        graminviolatamque Jncreatuspaterincre Itadspaterdsfilius
        servaveritabsquedu         atusfilius/increatus         dsetspiritusscs/
        bioinaeternumperibit         etspiritusscs; Ettamennontresdii/
Fidesautemcatholica Inmensuspaterinmen         sedunusestds/
        haecestutunumdmin         susfilius/inmensus Itadnspater/dnsfilius
       trinitate/ettrinita         etspiritusscs;         dnsetspiritusscs/
       teminunitatevenere AeternusPateraeter Ettamennontresdni/
        mur.         nusfiliusaeternus         sedunusestdns/
nequeconfundentes         etspiritusscs; Quiasicutsingillatim
        personasnequesubstan Ettaminnontresaetni/         unamquamquepersona
        tiamseparantes;         sedunusaeternus;         dmetdnmconfiterixtia
aliaestenimpersona Sicutnontresincreati         naveritateconpellimur
        patrisaliafiliialia         nectresinmensisedu Itatresdeosauttres
        spssci;         nusincreatusetunus         dominosdicerecatho
sedpatrisetfilietspssci         inmensus/         licareligioneprohibe
mur    
604
pateranulloestfactus/         dat,         estxps;
        neccreatusnecgenitus estergofidesrectautcre quipassusestprosaluta
filiusapatresoloest/         damusetconfiteamur/         nostradescenditadin
        nonfactus/neccreatus/         quiadnsnosterihsxps         ferostertiadieresur
        sedgenitus;         dēfilius´dēethomoest;         rexitamortuis;
spsscsapatreetfilionon dsestexsubstantiapatris ascenditadcaelossedet
        factusneccreatusnecge         antesaeculagenitus/         addexteramdēpatris
        nitussedprocedens;         ethomoestexsubstan         omnipotentis:
unusergopaternontres         tiamatrisinsaeculo indeventurusiudīcare
        patresunusfiliusnon         natus;         vivosetmortuos;
        tresfiliiunusspsscs perfectusd´sperfectusho adcuiusaduentumom
        nontresspssci;         moexanimarationali         neshominesresurgere
etinhactrinitatenihil         ethumanacarnesub         habentcumcorporibus
        priusautposterius/ni         sistens;         suis;
        hilmaiusautminus; aequalispatri secun etredditurisuntdefac
sedtotetrespersonaeco         dumdivinitatem/         tispropriisrationem
                  aeternaesibisunt·et         minorpatresecundu etquibonaegerunt
        coaequales;         humanitatem;         ibuntinvitamaeternā
itautperomniasicutiā quilicetdssitethomo/         etquimalaignem
        supradictumestettri         nonduotamensedu         aeternum;
        nitasinunitate/etu         nusestxps; haecestfidescatholica
        nitasintrinitateve unusautemnonconver         quamnisiquisquefide
        nerandasit;         sionedivinitatisin         literfirmiterquecrede
quiuultergosaluus         carne/sedadsumptio         deritsalvusessenonpo
        esse/itadetrinitate         nehumanitatisindo         terit;
        sentiat; unusomninononcon
sednecessariumest         fusionesubstantiae
        adaeternamsalutē/         sedunitatepersonae;
        utincarnationem namsicutanimaratio
        quoquedninostri         nalisetcarounusestho
        ihūxpifidelitercre         moitadsethomounus

 


The Apostles' Creed.

incipitsymbolu         apostolorum  
Credoindmpa         gin˙ae˙ passussubpon         tris·omnipotentis/in
        patremomnipotentem         tiopilatocrucifixus         deventurusiudicare
        creatorēcaelietterrae         mortuusetsepultus/des         vivosetmortuos;
        etinihmxpmfiliumeius         cenditadinferna/ter         credoetinspm scmscam
        unicumdnmnostrū·         tiadieresurrexitamor         ecclesiamcatholicam
quiconceptusestdespū         tuis/ascenditadcaelum         scōrum·communio
        sco·natusexmariavir         sedetaddexteramdīpa         nem/remissionem
     
peccatorum ·carnis resurectionem         vitamaeternam·amen
« Prev Appendix II. Facsimiles of the Oldest MSS. of the… Next »
VIEWNAME is workSection