Contents

« Prev Exodus 20:13 Next »

Exodus 20

Exodus 20:13

13. Thou shalt not kill.

13. Non occides.

« Prev Exodus 20:13 Next »
VIEWNAME is workSection