Contents

« Prev Latin Words and Phrases Next »

Index of Latin Words and Phrases

 • à priori: 1
 • Ἐγκύκλιον ἐπιστολήν: 1
 • ‘Titulum’ enim ‘ad Laodicenos: 1
 • “Cogis” (he says to Pope Damasus) “ut post exemplaria Scripturarum toto orbs dispersa quasi quidam arbiter sedeam; et quia inter se variant, quae sint illa quae cum Graecâ consentiant veritate decernam.—Haec praesens praefatiuncula pollicetur quatuor Evangelia . . . . codicum Graecorum emendata conlatione, sed et veterum.”: 1
 • “Singula” (he says) “multifariam a Marci ratione abhorrent: 1
 • Ad defendendum hunc locum in primis etiam valet mirus Codicum consensus in vocabulis et loquendi formulis singulis. Nam in locis παρεγγράπτοις: 1
 • Ammonius . . . . Evangelicos, Canones excogitavit quos postea secutus est Eusebius Caesariensis.: 1
 • Anniversariâ sollemnitate post passionem Domini nostis illum librum recitari.: 1
 • Apud nos mixta sunt omnia: 1
 • Aut enim non recipimus Marci testimonium, quod in raris fertur: 1
 • Aut hoc respondendum, quod uterque verum dixerit: 1
 • Cadit quaestio: 1
 • Canones quos Eusebius : 1
 • Certe Victor Antioch. ac Anonymus Tolosanus huc usque [sc. ver. 8] nec ultra commentantur.: 1
 • Certiores facti sumus hanc pericopam jam In secundo saeculo lectam fuisso tanquam bujus evangelii partem.: 1
 • Codex Vatican-palatinus [220], ex quo Eusebium producimus, post octavum versum habet quidem: 1
 • Codex omnium antiquissimus: 1
 • Collegium Scholarium in Sacrâ Theologiâ studentium,—perpetuis temporibus duraturum: 1
 • Commentatorum qui in catenis SS. Patrum ad Marcum laudantur, nulla explicatio hujus pericopae exhibetur.: 1
 • Consentit autem nobis ad tractatum quem fecimus de scripturâ: 1
 • Continet Marcum et in eum Victoris Antiocheni Commentarios, : 1
 • Conveniunt initio Commentarii eum iis qui Victori Antiocheno tribuuntur, progressu autem discrepant.: 1
 • Cujus forma est in folio, pp. 596. In margine passim occurrunt scholia ex Patrum Commentariis exscripta.: 1
 • Cum igitur aperto Codice, verbi gratia, illud sive illud Capitulum scire volueris cujus Canonis sit, statim ex subjecto numero doceberis; et recurrens ad principia, in quibus Canonum est distincta congeries, eodemque statim Canone ex titulo frontis invento, illum quem quaerebas numerum, ejusdem Evangelistae, qui et ipse ex inscriptione signatur, invenies; atque e vicino ceterorum tramitibus inspectis, quos numeros e regione habeant, annotabis. Et cum scieris, recurres ad volumina singulorum, et sine mora repertis numeris quos ante signaveras, reperies et loca in quibus vel eadem, vel vicina dixerunt.: 1
 • Eam esse authenticam rationes internae et externae probant gravissimae.: 1
 • Ecelesiae quidem veritate Epistolam istam ‘ad Ephesios’ habemus emissam, non ‘ad Laodicenos;’ sed Marcion ei titulum aliquando interpolare gestiit, quasi et in isto diligentissimus explorator.: 1
 • Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat.: 1
 • Epistola quam nos ‘ad Ephesios’ praescriptam habemus, haeretici vero ‘ad Laodicenos.’: 1
 • Evangelicos canones excogitavit: 1
 • Evangeliis, omnibus Græciæ libris pene hoc capitulum: 1
 • Evangelistariorum codices literis uncialibus scripti nondum sic ut decet in usum criticum conversi sunt.: 1
 • Ex hoc ego, quasi metallo triplici, una conflata massa, inde annulos formavi, quos singulos Evangelici contextus articulis aptatos, inter segue morsu ac nexu mutuo commissos, in torquem producerem, quo, si possem consequi, sancto Evangelistae Marco decus et ornamentum adderetur.: 1
 • Exeuntes terni in quatuor climata caeli praedicarunt Evangelium in mundo toto, Christo: 1
 • Fieri potuit ut librarius, scripto versu 8, reliquam partem scribere differret, et id exemplar, casu non perfectum, alii quasi perfectum sequerentur, praesertim quum ea pars cum reliquâ historiâ evangelicâ minus congruere videretur.: 1
 • Frustra ad Ammonium aut Tatianum in Harmoniis provocant. Quae supersunt vix quicquam cum Ammonio aut Tatiano commune habent.: 1
 • Gloria in altissimis Deo: 1
 • Gloria in excelsis Deo: 1
 • Habent periocham hanc Codices Graeci, si unum B excipias, omnes.: 1
 • Haec lectio in Evangeliariis et Synaxariis omnibus ter notatur tribus maxime notabilibus temporibus. Secundum ordinem temporum Ecclesiae Graecae primo legitur κυριακῇ τῶν μυροφόρων, εἰς τὸν ὄρθρον: 1
 • Haec non a Marco scripta esse argumentis probatur idoneis: 1 2
 • Harmoniam sibi conficere: 1
 • Homiliae Origenis super Evangelio Marcae: 1
 • Hujus quæstionis duplex solutio est.: 1
 • Id verius quod prius: 1 2
 • Illa quae non scripta, sed tradita custodimus, quae quidem toto terrarum orbe observantur, datur intelligi vel ab ipsis Apostolis, vel plenariis Conciliis quorum in Ecclesia saluberrima authoritas, commendata atque statuta retineri. Sicut quod Domini Passio, et Resurrectio, et Ascensio in coelis, ut Adventus de coelo Spiritus Sancti anniversaria sollemnitate celebrantur.: 1
 • Illud quoque in Praefatione commoneo, ut ciatis Origenem tria volumina in hanc Epistolam conscripsisse, quem et nos ex parte sequuti sumus.: 1
 • In eo quod dicunt, Gloria in altissimis Deo: 1
 • In fine autem Evangelii ait Marcus, et quidem Dominus Jesus, postquam locutus est eis, receptus est in caelos, et sedet ad dexteram Dei: 1
 • In hoc, fere in omnibus exemplaribus Evangelii secundum Marcum, FINEM: 1
 • In nomine meo daemonia ejicient: 1
 • In nomine meo manum imponite, daemonia expellite: 1
 • In quibusdam exemplaribus et maxime in Graecis codicibus, juxta Marcum in fine Evangelii scribitur: Postea quum accubuissent undecim, apparuit eis Jesus, et exprobravit incredulitatem et duritiam cordis eorum, quia his qui viderant eum resurgentem, non crediderunt. Et illi satisfaciebant dicentes: Sæculum istud iniquitatis et incredulitatis substantia est, quae non sinit per immundos spiritus veram Dei apprehendi virtutem: idcirco jam nunc revela justitiam tuam: 1
 • In summâ. Videtur unus et item alter ex interpretibus, qui haec caeteris evangeliis repugnare opinebatur, in dubium vocasse. Hunc deinde plures temere secuti sunt, ut plerumque factum esse animadvertimus.: 1
 • In tribus codicibus Græcis, et in uno Syriaco antiquæ versionis, non inventum est nomen, ‘Nazarenus.’: 1
 • Inter ipsa textus verba, numeria viridi colore pictis, notatur Canon harmoniae Eusebianae, ad quem quaevis sectio referenda est. Sic, ..ו..: 1
 • Magnifica et opportuna appellatio: 1
 • Marcion ei titulum aliquando interpolare gestiit: 1
 • Marcion exerte et palam machaera non stilo usus est, quoniam ad materiam suam caedem Scripturarum confecit.: 1
 • Maria Magdalene ipsa est ‘a quâ septem daemonia expulerat’: ut ubi abundaverat peccatum, superabundaret gratiae: 1
 • Meminit sanctitas vestra Evangelium secundum Joannem ex ordine lectionum nos solere tractare.: 1
 • Nemini in mentem venire potest Marcum narrationis suae filum ineptissime abrupisse verbis: 1
 • Non digne Graeca in Latinum transfero: aut Graecos lege (si ejusdem linguae habes scientiam) aut si tantum Latinus es, noli de gratuito munere judicare, et, ut vulgare proverbium est: equi dentes inspicere donati: 1
 • Non miror si syllabas subtrahit, cum paginas totas plerumque subducat.: 1
 • Omnia autem quaecumque praecepta erant illis qui cum Petro erant, breviter exposuerunt. Post haec et ipso Iesus: 1
 • Origenis presb. Hom. in istud Johannis, Maria stabat ad monumentum: 1
 • Parasceue Latine praeparatio est.: 1
 • Passio autem, quia uno die legitur, non solet legi nisi secundum Matthaeum. Voluerum aliquando ut per singulos annos secundum omnes Evangelistas etiam Passio legeretur. Factum est. Non nudierunt homines quod consueverant, et perturbati sunt.: 1
 • Pericopa haec casu quodam: 1
 • Praetorium: 1
 • Primum quaeris,—Cur Matthaeus dixerit, vespere autem Sabbati illucescente in una Sabbate Dominum resurrexisse; et Marcus mane resurrectionem ejus factam esse commemorat.: 1
 • Quae ergo vel obscura, vel repugnantia, vel parum decora quorundam opinione habebantur, ea olim ab Criticis et interpretibus nonnullis vel sublata, vel in dubium vocata esse, ex allis locis sanctorum Evangeliorum intelligitur.: 1
 • Quae quum ita sint, sanae erga sacrum textum pietati adversari videntur qui pro apostolicis venditare pergunt quae a Marco aliena esse tam luculenter docemur.: 1
 • Quae testimonia aliis corroborantur argumentis, ut quod conlatis prioribus versu 9. parum apte adduntur verba ἀφ᾽ ἧς ἐκβεβ.: 1
 • Quid ergo audivimus Marcum dicentem?: 1
 • Quidam curiosius quam necesse est putant ex eo quod Moysi dictum est ‘Haec dices filiis Israel, Qui est: 1
 • Quo signo tamquam censoria virgula usi sunt librarii, qua Evangelistarum narrationes, in omnibus Codicibus non obvias, tamquam dubias notarent.: 1
 • Quod Gothicum testimonium haud scio an critici satis agnoverint, vel pro dignitate aestimaverint.: 1
 • Quod idem [Justinus] Christum ἀνεληλυθόαα εἰς τοὺς οὐράνους: 1
 • Quod quidem et Joannes Evangelista significat, mane Eum alterius diei visum esse demonstrans.: 1
 • Quomodo, juxta Matthaeum, vespere Sabbati, Maria Magdalene vidit Dominum resurgentem; et Joannes Evangelista refert eam mane una sabbati juxta sepulcrum flere?: 1
 • Quoniam hoc moris est . . . . Marci Evangelium: 1
 • Respondit ille, : 1
 • Respondit, Ille homo qui dicitur Jesus: 1
 • Resurrectio Domini nostri I.C. ex more legitur his diebus [Paschalibus] ex omnibus libris sancti Evangelii.: 1
 • Sabbatum: 1
 • Scholia certe, in quibus de integritate hujus loci dubitatur, omnia ex uno forne promanarunt. : 1
 • Sed quia nunc interposita est sollemnitas sanctorum dierum, quibus certas ex Evangelio lectiones oportet in Ecclesiâ recitari, quae ita sunt annuae ut aliae esse non possint; ordo ille quem susceperamus necessitate paullulum intermissus est, non amissus.: 1
 • Seniores apud Irenaeum: 1
 • Si scriptum esset, Super terram pax: 1
 • Sic vocatur Sabbathum proximum ante Pascha.: 1
 • Talem dissentionem ad Marci librum tam misere mutilandum adduxisse quempiam, et quidem tanto cum successu, prorsus incredible est, nec ullo probari potest exemplo.: 1
 • Tum ex Conciliis, tum ex aliis Patrum scriptis notum est, consuevisse primos Ecclesiae Patres acta et decreta Conciliorum passim ad omnes Dei Ecclesias mittere per epistolas, quas non uniprivatim dicârunt, sod publice describi ab omnibus, dividi passim et pervulgari, atque cum omnibus populis communicari voluerunt. Hac igitur epistolae ἐγκύκλιοι: 1
 • Una autem causa cur hic locus omitteretur fuit quod Marcus in his repugnare ceteris videtur Evangelistis.: 1
 • Ut qui vespere sabbati, juxta Matthæum surrexerat: 1
 • Vah: 1
 • Venerabilis Patrum senatus . . . . decrevit hunc numerum [sc. duodecim Orationum] tam in Vespertinis quam in Nocturnis conventiculis custodiri; quibus lectiones geminas adjungentes, id est, unam Veteris et aliam Novi Testamenti . . . . In die vero Sabbati vel Dominico utrasque de Novo recitant Testamento; id est, unam de Apostolo vel Actibus Apostolorum, et aliam de Evangeliis. Quod etiam totis Quinquagesimae diebus faciunt hi, quibus lectio curae est, seu memoria Scripturarum.: 1
 • Vespere sabbati, : 1
 • Victoris Antiocheni in Marcum, et Titi Bostrorum Episcopi in Evangelium Lucae commentarii; ante hac quidem nunquam in lucem editi, nunc vero studio et operâ Theodori Peltani luce simul et Latinitate donati.: 1
 • Vix differt aetate a Codice Sinaitico: 1
 • aliquot folia excidisse: 1
 • altissimis: 1
 • bonae voluntatis: 1
 • capitulum: 1
 • carta bianca: 1
 • circularis: 1
 • conjicias ergo Eusebium hunc totum locum repudiasse: 1
 • disjecta membra: 1
 • est enim ejusmodi ut ultimam partem evangelii Marci, de quo quaeritur, excludat: 1
 • et, parumper, spiritu coarctato inferendum, Prima sabbati mane apparuit Mariæ Magdalenæ: 1
 • ex variis Cyrillianarum Catacheseon locis collectum: 1
 • excelsis: 1
 • feriae tertiae in albis, ad primam vesperam: 1
 • ignis fatuus: 1
 • in diebus Paschalibus: 1
 • in extenso: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • in fine non habentibus: 1
 • in hominibus bonae voluntatis: 1
 • in limine: 1
 • in memoriam: 1
 • in memoriam rei: 1 2
 • ipse mane prima sabbati, juxta Marcum, apparuerit Mariæ Magdalenæ: 1
 • ipsissima verba: 1 2
 • ipso dixit: 1
 • ipso, facto: 1
 • justitiam: 1
 • lectio: 1
 • liberavi animam meam: 1
 • monstra potius quam variae lectiones: 1 2
 • more suo: 1
 • non in omnibus Evangelii exemplaribus hoc capitulum inveniri: 1
 • omnibus : 1
 • omnium antiquissimus: 1
 • per saltum: 1 2
 • plena locutio: 1
 • præsertim cum diversa atque contraria Evangelistis ceteris narrare videntur: 1
 • primâ facie: 1
 • prima manus: 1
 • prima sabbati: 1 2 3
 • quadrans: 1
 • quam vel Criticae Sacrae vel rerum Liturgicarum peritior: 1
 • quasi in isto diligentissimus explorator: 1
 • quod scribere non potuisset si pericopam dubiam agnovisset: 1 2
 • quorum haec est utilitas, ut eorum scilicet ope quivis, nullo labore, Harmoniam sibi quatuor Evangeliorum possit conficere.: 1
 • reductio ad absurdum: 1
 • rubro: 1 2
 • scire te vult in Siciliâ inventos esse . . . libros tres Eusebii Cæsariensis de Evangetiorum Diaphoniâ, : 1
 • sextarius: 1
 • spiculator: 1
 • subscriptio: 1
 • tanquam vile corpus: 1
 • textus receptus: 1
 • titulum interpolare: 1
 • ultimam partem Evangelii Marci videtur tollere: 1
 • una sabbati: 1
 • una sabbatorum: 1 2
 • uno ore: 1
 • ut nunc: 1
 • ut videtur: 1
« Prev Latin Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection